Księgowość – księgi podatkowe i ryczałt

Z nami rozpoczęcie działalności może być proste

Pomagamy w założeniu działalności gospodarczej i wyborze odpowiedniej formy opodatkowania


 

Rozliczenia małych podmiotów – ewidencje uproszczone

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów zryczałtowanych
 • prowadzenie  ewidencji dla podatku od towarów i usług (VAT)

W ramach prowadzenia rozliczeń:

 • weryfikujemy dokumenty pod względem formalnym i podatkowym ( np. odwrotne obciążenie )
 • prowadzimy ewidencję środków trwałych i ewidencję wyposażenia
 • sporządzamy roczne rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • rozliczamy międzynarodowe transakcje handlowe
 • pomagamy w przygotowywaniu wniosków i rozliczaniu dofinansowań dla przedsiębiorców
 • pomagamy w przypadku wątpliwości co do sposobu obsługi podzielonej płatności (split payment) i możliwości zwrotu środków z konta VAT
 • przesyłamy do Urzędu Skarbowego wymagane pliki JPK i deklaracje elektroniczne

Na bieżąco informujemy o zmianach w prawie podatkowym i niektórych innych dziedzinach prawa które mają wpływ na działalność klienta

 

Rozliczenia najmu

Prowadzimy rozliczenia przychodów z tytułu najmu prywatnego.

W tym zakresie oferujemy:

 • analizę kosztów i przychodów pod kątem optymalizacji opodatkowania
 • weryfikację prawidłowości dokumentów dla celów podatkowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych związanych z najmem
 • sporządzanie rocznych rozliczeń z tytułu najmu