Księgowość – księgi handlowe

Proponujemy oszczędność czasu i możliwość skupienia się na podstawowej działalności firmy.

Poszukujemy dla naszych klientów jak najlepszych rozwiązań.


 

Rozliczenia podmiotów prowadzących księgi handlowe

 • opracowanie planu kont i polityki rachunkowości
 • prowadzenie ksiąg handlowych  zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji  wyposażenia
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • prowadzenie odpowiednich ewidencji dla celów rozliczania podatku od towarów i usług (VAT ).
 • rozliczanie podatku dochodowego

Sposób prowadzenia księgowości dostosujemy indywidualnie do potrzeb każdego klienta

Współpracujemy z biegłym rewidentem w zakresie badania ksiąg rachunkowych Klienta

W ramach prowadzenia rozliczeń oferujemy:

 • modyfikację i wdrożenie zakładowego planu kont
 • optymalizację obiegu dokumentów
 • przygotowanie dokumentów do księgowania – weryfikację formalną i księgową
 • kontrolę rozrachunków i uzgadnianie sald
 • sporządzanie wymaganych miesięcznych deklaracji i rozliczeń podatkowych
 • pomoc w przygotowaniu sprawozdań do GUS
 • pomoc w przygotowaniu wniosków kredytowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i ich wysyłkę elektroniczną
 • doradztwo podatkowe w zakresie planowanych operacji gospodarczych i inwestycji
 • doradztwo w zakresie wpływu planowanych zmian w prawie podatkowym na prowadzoną przez Klienta działalność