Kadry, płace i ZUS

Pomagamy w rozwiązywaniu  problemów związanych z zatrudnieniem.

Na bieżąco informujemy o istotnych zmianach w przepisach.


 

W zależności od potrzeb klientów oferujemy zakres usług, który może obejmować:

 • zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
 • elektroniczną teletransmisję danych do ZUS
 • obsługę elektronicznych L4
 • prowadzenie kartotek osobowych oraz akt osobowych;
 • sporządzanie umów o pracę, dzieło, zlecenie, świadectw pracy oraz innych zaświadczeń związanych z zatrudnieniem pracownika;
 • rozliczanie wynagrodzeń pracowniczych;
 • obliczanie kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • przygotowywanie list płac;
 • doradztwo w zakresie trybu  zatrudniania
 • doradztwo w zakresie zatrudniania cudzoziemców
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych GUS
 • rozliczanie dofinansowań Powiatowych Urzędów Pracy