Doradztwo podatkowe dla firm

Pomagamy znaleźć najlepsze rozwiązanie podatkowe na każdym etapie działalności firmy


 

Doradztwo na etapie zakładania firmy

 • Pomoc w rejestracji osób prawnych
 • Przygotowanie optymalnych rozwiązań podatkowych
 • Opiniowanie i konsultowanie umów z zakresu obrotu gospodarczego
 • Doradztwo w sprawach usług finansowo-bankowych

 

Doradztwo w zakresie funkcjonowania firmy

 • Pomoc  w zmianach formy prawnej podmiotów gospodarczych
 • Audyt podatkowy
 • Zastępstwo w kontaktach z administracją skarbową
 • Konsultacje podatkowe ustne i pisemne
 • Sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych
 • Pomoc w sporządzaniu wniosków kredytowych
 • Sprawozdawczość dla GUS i Zarządów Klientów
 • Dostosowanie księgowości do obowiązującego od 2018r podziału źródeł przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych
 • Pomoc we wprowadzeniu nowych obowiązków związanych ze stosowaniem ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Pomoc w realizacji obowiązków dotyczących formalnej kontroli dokumentów związanej ze zwiększeniem odpowiedzialności uczestników transakcji w systemie VAT
 • Doradztwo w zakresie podatków od czynności cywilno prawnych i podatków lokalnych – w zależności od aktualnych potrzeb Klientów