Zmiany w VAT obowiązek split payment

Posted on cze 4, 2019

Obligatoryjnie podzielona płatność będzie stosowana w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które objęte są obecnie odwrotnym obciążeniem. Będzie to dotyczyło również dostaw towarów dla transakcji objętych odpowiedzialnością solidarną.

Dodatkowo, z uwagi na liczne nieprawidłowości możliwe będzie objęcie obowiązkową podzieloną płatnością także transakcji, których przedmiotem są części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria oraz urządzenia elektryczne i ich części i akcesoria.

Szczegółowy wykaz towarów i usług objętych obligatoryjną podzieloną płatnością będzie zawarty w załączniku do ustawy o podatku od towarów i usług.

Według Ministerstwa Finansów mechanizm odwrotnego obciążenia może być przyczyną powstawania nieprawidłowości nowego rodzaju i w efekcie rozrostu szarej strefy. Mechanizm ten może łatwo być wykorzystany do dokonywania oszustw zdaniem Ministerstwa Finansów. Odwrotne obciążenie stosowane wybiórczo nie jest narzędziem systemowym, które mogłoby skutecznie rozwiązywać problem oszustw w VAT w skali krajowej, a jego stosowanie powoduje, że prawo będzie zawsze opóźnione w stosunku do przestępczej działalności. Tak twierdzi Ministerstwo Finansów.

 

Co proponuje MF w projekcie o zmianie ustawy o podatku VAT?

Najważniejszą zmianą w projekcie jest zastąpienie obowiązujących obecnie  obowiązującego odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialności solidarnej stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności.

Obligatoryjna forma MPP będzie stosowana w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które objęte są obecnie odwrotnym obciążeniem lub odpowiedzialnością solidarną. Dodatkowo możliwe będzie objęcie obowiązkową podzieloną płatnością także transakcji, których przedmiotem są części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria oraz urządzenia elektryczne i ich części i akcesoria.

Mechanizm podzielonej płatności jest według MF pozbawiony wad jakie ma odwrócone obciążenie. Funkcjonowanie mechanizmu podzielonej płatności, czyli ograniczenie swobody dysponowania co do pobranego od kontrahenta podatku VAT eliminuje ryzyko znikania podatników wraz z zapłaconym, a nieodprowadzonym podatkiem VAT. Mechanizm ten uniemożliwia więc powstawanie nadużyć już na etapie samej transakcji. Ma to zapewnić jednocześnie ochronę dla nabywcy towaru lub usługi, gwarantując mu bezpieczeństwo podatkowe transakcji.

Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności będzie stosowany w relacjach pomiędzy firmami wyłącznie w zakresie transakcji o wartości powyżej 15 tys. Zł brutto. Konieczna będzie  odpowiednia informacja zamieszczona na fakturze.

Obligatoryjną podzieloną płatnością objęci zostaną polscy podatnicy jak i podmioty niemające siedziby w Polsce, jednakże rozliczające podatek VAT w Polsce.

MF planuje jednak wprowadzenie kilku ułatwień, czyli wprowadzenie możliwości opłacania z rachunku VAT podatków dochodowych, akcyzy, cła, VAT od importu oraz składek ZUS.

Jednak podatnicy, którzy mimo obowiązku dokonania płatności podzielonej nie zastosują tej formy rozliczenia będą narażeni na sankcje w podatku VAT i w  innych podatkach.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 września 2019 r.