Mały podatnik 2019

Posted on paź 8, 2018

W 2019 r. próg sprzedaży, który uprawnia do uzyskania statusu tzw. małego podatnika, ma zostać podniesiony z 1,2 do 2 mln euro – wynika z projektu nowelizacji, który trafił do Sejmu. Zgodnie z obecnymi regulacjami, mali podatnicy mają prawo do jednorazowej amortyzacji – jednorazowego zaliczenia całej wartości środków trwałych w koszty uzyskania przychodu w miesiącu, gdy doszło do wprowadzenia do ewidencji. Maksymalna wartość to w takich przypadkach 50 tys. euro rocznie. Jednocześnie mały podatnik nie musi rozdzielać kosztu zakupu na cały okres amortyzacji. Mali podatnicy mogą również korzystać z kwartalnego sposobu rozliczania zaliczek oraz niższej stawki podatku CIT (od 2019 r. będzie to 9 proc.). Wprowadzenie zmian przewiduje – przygotowany w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii – projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Projekt trafił do Sejmu 25 września 2018 r.