Niższe limity na 2019 rok w związku ze spadkiem kursu euro

Posted on paź 8, 2018

Z powodu spadku kursu euro obniżyły się wynikające z przepisów limity. W tym roku w dniu 1 października wynosił on 4,2795 zł, co oznacza, że w 2019 r. księgi rachunkowe będą musieli prowadzić przedsiębiorcy, których przychody z 2018 r. wyniosły co najmniej 2 mln euro czyli 8 559 000 zł. Pozostali mogą prowadzić księgę przychodów i rozchodów.


Spadł też limit pozwalający na płacenie zryczałtowanego podatku przez przedsiębiorców, których przychody nie przekraczają równowartości 250 tys. euro. W przyszłym roku do ryczałtu będą mieć prawo przedsiębiorcy, których przychody w 2018 r. nie przekroczą 1 069 875 zł.
Niższy limit dotyczy również tzw. małych podatników. Mają oni prawo do niższej stawki CIT która dziś wynosi 15 proc., za rok ma spaść do 9 proc. Mali podatnicy mogą się rozliczać z urzędem skarbowym co kwartał, jak też korzystać z jednorazowej amortyzacji. Limit przychodów dla małych podatników to 1,2 mln euro czyli obejmie firmy, których przychody w 2018 r. nie przekroczą 5 135 000 zł brutto (razem z podatkiem VAT).