Mniejsze koszty związane z używaniem samochodu

Posted on paź 8, 2018

Projekt zakłada podwyższenie do 150 tys. zł progu, powyżej którego odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia samochodu osobowego nie stanowią już kosztów uzyskania przychodów. Taki sam limit ma mieć zastosowanie również względem opłat wynikających z umów leasingu.

księgowość, rachunkowość

Ministerstwo Finansów przewidziało także wprowadzenie ograniczenia zaliczaniu do kosztów wydatków z tytułu kosztów używania samochodu osobowego w działalności gospodarczej. Tak jak w przepisach o VAT limit ma wynosić 50%.  Limit ma dotyczyć sytuacji, gdy nie prowadzi się odpowiedniej ewidencji, która potwierdzałaby wykorzystywanie pojazdu wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 24 sierpnia 2018 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.