Kasy fiskalne online od 2020 roku

Posted on kw. 16, 2019

Czeka nas znowu małe zamieszanie. Od pierwszego stycznia 2020 r. niektórzy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych  będą zobowiązani do stosowania tzw. kas online.

Duża część podatników będzie jednak w dalszym ciągu używała kas dotychczasowych – aż do upływu terminów zapisanych w ustawie lub czasu ich śmierci technicznej.

Kasy fiskalne online zastąpią wkrótce kasy starszego typu. Nie będzie to jednak wymiana jednorazowa. Prześledźmy jak wygląda harmonogram wymiany kas fiskalnych starszego typu na kasy fiskalne online:

 

Kasy online od 1.01.2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. do stosowania kas online zobowiązani będą podatnicy, prowadzący sprzedaż w zakresie:

  1. świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  2. sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Co istotne, kolejne terminy obligatoryjnego stosowania kas online dotyczą tylko rejestrowania rodzaju sprzedaży wymienionej w ustawie. Oznacza to, że sprzedaż dotycząca innych niż wymienione w ustawie towarów i usług będzie mogła być rejestrowana równolegle nadal w kasach z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii. Czyli niektórzy sprzedawcy będą jednocześnie rejestrowali swoją sprzedaż w dwóch typach kas. I jak tu się nie pomylić?

 

Kasy online od 1.07.2020 r.

Od 1 lipca 2020 r. do stosowania kas online zobowiązani będą podatnicy, prowadzący sprzedaż w zakresie:

  1. świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  2. sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

 

Kasy online od 1.01.2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. do stosowania kas online zobowiązani będą podatnicy, prowadzący sprzedaż w zakresie świadczenia usług:

  1. fryzjerskich,
  2. kosmetycznych i kosmetologicznych,
  3. budowlanych,
  4. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  5. prawniczych,
  6. związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Zatem niektórzy mimo, iż mają nadal sprawne i działające kasy rejestrujące, będą zobowiązani do zakupu nowych kas fiskalnych lub instalacji odpowiedniego oprogramowania.

Pocieszające jest to, że będzie można ponownie skorzystać z tzw. ulgi na zakup kasy.

Może okazać się, że pojawią się problemy na etapie tworzenia Centralnego Repozytorium Kas. Zastrzeżono więc możliwość przedłużenia wskazanych wyżej terminów.

Kasy starszego typu będą jeszcze przez jakiś czas obecne w obrocie. Ustawa rozgranicza zasady używania starych kas, określając je osobno dla kas o papierowym zapisie kopii oraz dla kas o elektronicznym zapisie kopii.

 

Do kiedy można kupić starą kasę?

Kasy z elektronicznym zapisem kopii –  do dnia 31 grudnia 2022 r..

Kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii – do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Podmioty odpowiedzialne za sprzedaż kas doprowadzą do wycofania z obrotu poszczególnych typów kas w obowiązujących terminach.

 

Do kiedy można używać stare kasy?

Stara kasa zakupiona wcześniej może służyć wiele lat. I jeśli nie prowadzi  się działalności, objętej obligatoryjną rejestracją sprzedaży z użyciem kas online, można z zakupionej kasy nadal korzystać. Trzeba  pamiętać, że rozpoczynając ewidencję, starą kasę należy zgłosić do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy. Ta procedura nie obowiązuje przy kasach online.

Jeśli chodzi o maksymalny czas używania kas starszego typu, jest różnica pomiędzy kasami z papierowym i elektronicznym zapisem kopii. Tej drugiej można będzie używać praktycznie aż do dnia jej śmierci technicznej. Ale w kasach z papierowym zapisem kopii nie będzie można wymieniać już pamięci fiskalnej. Po jej uszkodzeniu lub zapełnieniu kasa taka „zniknie” z rynku.