Estoński CIT już od 2021 roku – projekt

Posted on paź 15, 2020

Główne założenia, to: brak podatku tak długo, jak zysk pozostaje w firmie, brak odrębnej rachunkowości podatkowej oraz łatwiejsze zasady opodatkowania, oparte na przepisach o rachunkowości.

Podstawowa zaleta
Obecnie podatek firma płaci podatek od przychodów należnych, nawet jeśli kontrahent nie uregulował jeszcze płatności.
Po zmianach podatek nadal będzie naliczany od przychodów należnych ale firmy zapłacą go dopiero w momencie wypłaty zysku, o której mogą decydować.


Dwie metody
1 Pierwsza to model opodatkowania wyłącznie wypacanych przez spółkę zysków, tak jak w Estonii. Oznacza to odroczenie opodatkowania oraz uproszczenie rozliczeń podatkowych.
2 Druga ścieżka to specjalny fundusz (rachunek) inwestycyjny. Podatnik będzie mógł zaliczać odpisy na taki rachunek inwestycyjny do kosztów uzyskania przychodów. W ten sposób osiągnie podobny cel ekonomiczny, ale przy zachowaniu klasycznych rozliczeń CIT.
Należy jednak zwrócić uwagę na konieczność spełnienia warunku poziomu inwestycji w każdym kolejnym roku: 15% lub 33% wartości początkowej środków trwałych z roku 2020 lub wzrostu wynagrodzeń o 20% jednak nie mniej niż 30.000 zł.
Dla firm rozpoczynających działalność i małych podatników warunki te są zmniejszone o połowę.

Kto może skorzystać z Estońskiego CIT?
Będą mogły go stosować małe i średnie spółki kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne). Podstawowe kryterium dotyczy przychodów spółki, które nie mogą przekraczać 100 mln zł.
Zatrudniające co najmniej 3 pracowników (innych niż udziałowiec/akcjonariusz) na podstawie umowy o pracę co najmniej prze 300 dni w roku lub ponoszące wydatki na wynagrodzenia z tytułu innych umów cywilnoprawnych miesięcznie w wysokości trzykrotności przeciętnego (nie najniższego) wynagrodzenia. Mały podatnik może w pierwszym roku opodatkowania zatrudniać jedną osobę, zamiast trzech.

UWAGA
Zawiadomienie o wyborze tej formy opodatkowanie można złożyć tylko do końca styczna roku w którym to opodatkowanie się stosuje. Ta forma opodatkowania jest obowiązująca przez 4 lata.
Wprowadzona zostanie premia dla pionierów, czyli brak warunku inwestycyjnego dla pierwszego dwuletniego okresu dla firm które wybiorą to opodatkowanie.