Aktualności

Ulga termomodernizacyjna 2019

Ulgę termomodernizacyjną reguluje art. 26h ustawy PIT, zaś zwolnienie przedmiotowe art. 21 ust. 1 pkt 129a tej ustawy. W ustawie o ryczałcie ulga termomodernizacyjna jest uregulowana w art. 11.   Ulga termomodernizacyjna dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez podatnika będącego właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego pod warunkiem, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne w tym budynku zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.   Prawo do odliczenia obejmuje wydatki na...

Read More

Zmiany w VAT obowiązek split payment

Obligatoryjnie podzielona płatność będzie stosowana w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które objęte są obecnie odwrotnym obciążeniem. Będzie to dotyczyło również dostaw towarów dla transakcji objętych odpowiedzialnością solidarną. Dodatkowo, z uwagi na liczne nieprawidłowości możliwe będzie objęcie obowiązkową podzieloną płatnością także transakcji, których przedmiotem są części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria oraz urządzenia elektryczne i ich części i akcesoria. Szczegółowy wykaz...

Read More

Kasy fiskalne online od 2020 roku

Czeka nas znowu małe zamieszanie. Od pierwszego stycznia 2020 r. niektórzy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych  będą zobowiązani do stosowania tzw. kas online. Duża część podatników będzie jednak w dalszym ciągu używała kas dotychczasowych – aż do upływu terminów zapisanych w ustawie lub czasu ich śmierci technicznej. Kasy fiskalne online zastąpią wkrótce kasy starszego typu. Nie będzie to jednak wymiana jednorazowa. Prześledźmy jak wygląda harmonogram wymiany kas fiskalnych starszego typu na kasy...

Read More

Obowiązek weryfikacji kontrahenta dla VAT

Jak zabezpieczyć się przed zarzutem udziału w oszustwie podatkowym? Czy jest to możliwe? Jakie działania należy podjąć?  Obowiązkiem przedsiębiorcy – podatnika powinno być jak najdokładniejsze sprawdzenie swego kontrahenta jeszcze przed nawiązaniem z nim stosunków handlowych – takie stanowisko prezentują organy skarbowe. Jednak organy państwa powinny udostępnić skuteczne narzędzia służące weryfikacji kontrahentów. Fakt, iż podatnik nie zna swego kontrahenta nie stanowi dla niego usprawiedliwienia, gdy okaże się, że ten podatków nie płaci lub wręcz wyłudza ze Skarbu Państwa. Dlatego też...

Read More

Limity podatkowe na 2019 rok

Rok 2019 przywitał nas nowymi limitami podatkowymi, z którymi zachęcamy się zapoznać. Limit na 2019 r. dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250.000 euro  lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250.000 euro....

Read More

Prezenty świąteczne dla kontrahentów w kosztach podatkowych

Warunkiem ujęcia zakupu prezentów w kosztach podatkowych, jest poniesienie go w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Najczęściej oznacza to, że prezenty powinny być opatrzone logo firmy, a ich przekazanie powinno następować w celach reklamowych, np. promowania marki czy produktów firmy. Organy podatkowe uznają, że jeżeli przekazywanie upominków dyktowane jest jedynie współczesną kulturą biznesową – to stwierdzić należy, że jest to reprezentacja. Zdaniem fiskusa wydatki na nabycie upominków, które nie mają na celu promowania firmy ani jej wyrobów,...

Read More