Aktualności

Estoński CIT już od 2021 roku – projekt

Główne założenia, to: brak podatku tak długo, jak zysk pozostaje w firmie, brak odrębnej rachunkowości podatkowej oraz łatwiejsze zasady opodatkowania, oparte na przepisach o rachunkowości. Podstawowa zaleta Obecnie podatek firma płaci podatek od przychodów należnych, nawet jeśli kontrahent nie uregulował jeszcze płatności. Po zmianach podatek nadal będzie naliczany od przychodów należnych ale firmy zapłacą go dopiero w momencie wypłaty zysku, o której mogą decydować. Dwie metody 1 Pierwsza to model opodatkowania wyłącznie wypacanych przez spółkę zysków, tak jak w Estonii. Oznacza to...

Read More

Jeden rachunek podatkowy od 2020 roku

Od 2020 roku wpłat z tytułu podatków dokonamy na indywidualny rachunek podatkowy, który służy do wpłat PIT, CIT i VAT. Podatnicy i pracodawcy-płatnicy zapłacą PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego za jego pomocą. Mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku. Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na twój ROR.   Jak sprawdzić numer swojego mikrorachunku podatkowego? Mikrorachunek podatkowy można sprawdzić na stronie  generatora rachunków lub otrzymać go w dowolnym urzędzie skarbowym. Mikrorachunek podatkowy można sprawdzić na stronie...

Read More

Sprawdź konto kontrahenta zanim wyślesz przelew!

  Dostępny jest już od 1 września jeden, bezpłatny i elektroniczny Wykaz podatników VAT. Do 31 grudnia 2019 r. korzystanie z wykazu jest dobrowolne i nie rodzi konsekwencji.   Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy będą mieli obowiązek zapłaty za faktury o wartości powyżej 15 000 zł na rachunek zamieszczony w Wykazie podatników VAT.  Informację o akcji „Bezpieczna transakcja” i wykaz podatników znajdziemy pod adresem https://www.podatki.gov.pl/vat/bezpieczna-transakcja/ Wykaz jest zbiorem danych, które są istotne do weryfikacji kontrahentów, bezpieczeństwa transakcji i dochowania...

Read More

Obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019. Znika odwrotne obciążenie. 

Obowiązkowy split payment (MPP) będzie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług wymienionych obecnie w załączniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT. Obejmie również między innymi handel węglem, części i akcesoria do pojazdów silnikowych i  komputery. Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności dotyczyć będzie tylko rozliczeń między firmami i faktur dokumentujących transakcje, których jednorazowa wartość przekracza 15000 zł wymienionych w dodawanym załączniku nr 15. Transakcje na kwoty poniżej 15 000 zł będą podlegały rozliczaniu na ogólnych zasadach. Zatem transakcje ...

Read More

Ulga termomodernizacyjna 2019

Ulgę termomodernizacyjną reguluje art. 26h ustawy PIT, zaś zwolnienie przedmiotowe art. 21 ust. 1 pkt 129a tej ustawy. W ustawie o ryczałcie ulga termomodernizacyjna jest uregulowana w art. 11.   Ulga termomodernizacyjna dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez podatnika będącego właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego pod warunkiem, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne w tym budynku zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.   Prawo do odliczenia obejmuje wydatki na...

Read More

Zmiany w VAT obowiązek split payment

Obligatoryjnie podzielona płatność będzie stosowana w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które objęte są obecnie odwrotnym obciążeniem. Będzie to dotyczyło również dostaw towarów dla transakcji objętych odpowiedzialnością solidarną. Dodatkowo, z uwagi na liczne nieprawidłowości możliwe będzie objęcie obowiązkową podzieloną płatnością także transakcji, których przedmiotem są części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria oraz urządzenia elektryczne i ich części i akcesoria. Szczegółowy wykaz...

Read More