Aktualności

Aktualności

Ważna informacja

Ważna informacja

Zakaz płatności gotówkowych powyżej 20 tys. zł w relacjach między konsumentem a przedsiębiorcą może wejść w życie dopiero od 2023 r. Wtedy też zostałby obniżony z 15 tys. zł do 8 tys. zł limit płatności gotówką w rozliczeniach międzyfirmowych. Takie będą skutki wejścia w życie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw, którą w ubiegłym tygodniu przyjął Sejm. Dokument trafił już do Senatu.

Jeden rachunek podatkowy od 2020 roku

Jeden rachunek podatkowy od 2020 roku

Od 2020 roku wpłat z tytułu podatków dokonamy na indywidualny rachunek podatkowy, który służy do wpłat PIT, CIT i VAT. Podatnicy i pracodawcy-płatnicy zapłacą PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego za jego pomocą.

czytaj dalej…

Ulga termomodernizacyjna 2019

Ulga termomodernizacyjna 2019

Ulgę termomodernizacyjną reguluje art. 26h ustawy PIT, zaś zwolnienie przedmiotowe art. 21 ust. 1 pkt 129a tej ustawy.

W ustawie o ryczałcie ulga termomodernizacyjna jest uregulowana w art. 11.

czytaj dalej…

Zmiany w VAT obowiązek split payment

Zmiany w VAT obowiązek split payment

Obligatoryjnie podzielona płatność będzie stosowana w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które objęte są obecnie odwrotnym obciążeniem. Będzie to dotyczyło również dostaw towarów dla transakcji objętych odpowiedzialnością solidarną.

czytaj dalej…

Kasy fiskalne online od 2020 roku

Kasy fiskalne online od 2020 roku

Czeka nas znowu małe zamieszanie. Od pierwszego stycznia 2020 r. niektórzy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych  będą zobowiązani do stosowania tzw. kas online.

(więcej…)